Last updated: July 24, 2019
Topic: Religion
Sample donated:

Apa itu
sejarah?. Sejarah mempunyai takrifan yang bergitu kompleks. Ini kerana sejarah
adalah sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu yang
telah dikaji pada masa kini. Sejarahwan dari timur dan barat memberikan pelbagai
pengertian mengenai maksud atau takrifan sejarah. Semasa pramoden, pensejarahan
banyak di pengaruhi oleh pelbagai unsur kepercayaan dan corak hidup sesuatu
tamadun sehinggakan iannya telah melahirkan kepelbagaian perspektif atau
pendaapat mengenai maksud sejarah itu. Setiap kaum dan agama mempunyai
karya-karya tersendiri bagi menggambarkan apa yang terjadi pada zaman
berkenaan. Zaman moden dan tradisi mempunyai perbezaan dari segi bentuk
pensejarahannya. Pensejarahan  tradisi
lebih mempunyai unsur-unsur mitos, lagenda dan cerita dongeng dan setiap
penulisan mempunyai terma dan objektif tersendiri oleh seseorang sejarahwan1.
Terma pensejarahan adalah sesuatu penulisan mengenai peristiwa yang telah
berlaku dan prosesnya melibatkan pelbagai kejadian, sumber dan pelbagai
gambaran yang dikaji oleh sejarahwan bagi menghasilkan karya sejarah sebagai
rujukan dan makluman masyarakat umum.

Pensejarahan
menurut R.G Collingwood ialah satu catatan tentang pelbagai peristiwa yang
telah berlaku pada zaman lampau atau sezaman dengan penulis sejarah tersebut2.
Bagi menghasilkan penulisan sejarah, iannya memerlukan gaya dan teknik
tersendiri seperti yang berlaku di dunia Timur dan Barat. Pelbagi unsur-unsur
lain juga dimasukkan dalam penulisan pensejarahan dari timur dan barat selain
dari corak kehidupan dan kepercayaan bagi zaman pramoden ini. Pensejarahan
dunia timur dan barat ini mempunyai pelbagai perbezaan termasuk dari segi
keagamaan dan kepercayaan penganutnya dari segi waktu, tujuan, matlamat alan
tetapi mempunyai persamaan dari segi penulisan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

PENSEJARAHAN AGAMA ISLAM

Semasa
dalam pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab, agama Islam tidak menampakkan banyak
perubahan. Perkara ini terjadi adalah disebabkan pemerintahan baginda, baginda
hanya menumpukan pada pengumpulan al-Quran sahaja seperti zaman pemerintahan
yang dijalankan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dan Khalifah Umar al-Khattab telah
melarang pengutipan riwayat hadis3 . ini kerana,
menurut Khalifah Umar al-Khattab ianya cukup hanya dengan kitab suci al-Quran
sahaja dan baginda tidak mahu dengan sebarang pengumpulan Hadis-Hadis
Rasulullah s. a. w bagi mengelakkan berlakunya perbezaan pendapat dalam
kalangan umat Islam pada masa itu. Khalifah Umar al-Khattab juga pernah mempenjarakan
tiga orang sahabat iaitu Ibnu Mas’ud, Abu Darda’,dan Abu Mas’ud al-Ansari disebabkan
oleh ketiga-tiga sahabat ini banyak membawa Hadis Rasulullah walaupun mereka
sudah begitu berhati-hati mengutip sumbernya4 .

Ketegasan
Khalifah Umar dalam melaksanakan perintahnya telah menyebabkan pengutipan Hadis
oleh masyarakat Islam pada masa itu berlaku dengan begitu sedikit dan
tersembunyi. Baginda juga melarang pengumpulan Hadis Rasulullah ini kerana
baginda amat takut berlakunya percanggahan pendapat di samping bimbangkan akan Hadis-hadis
palsu yang disampaikan oleh para sahabat. Ini kerana Hadis-Hadis ini telah disampaikan
dari mulut ke mulut dan tidak bergitu

1
Muhd. Yusof Ibrahim. 200Apa itu
sejarah?. Sejarah mempunyai takrifan yang bergitu kompleks. Ini kerana sejarah
adalah sesuatu perkara atau peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu yang
telah dikaji pada masa kini. Sejarahwan dari timur dan barat memberikan pelbagai
pengertian mengenai maksud atau takrifan sejarah. Semasa pramoden, pensejarahan
banyak di pengaruhi oleh pelbagai unsur kepercayaan dan corak hidup sesuatu
tamadun sehinggakan iannya telah melahirkan kepelbagaian perspektif atau
pendaapat mengenai maksud sejarah itu. Setiap kaum dan agama mempunyai
karya-karya tersendiri bagi menggambarkan apa yang terjadi pada zaman
berkenaan. Zaman moden dan tradisi mempunyai perbezaan dari segi bentuk
pensejarahannya. Pensejarahan  tradisi
lebih mempunyai unsur-unsur mitos, lagenda dan cerita dongeng dan setiap
penulisan mempunyai terma dan objektif tersendiri oleh seseorang sejarahwan1.
Terma pensejarahan adalah sesuatu penulisan mengenai peristiwa yang telah
berlaku dan prosesnya melibatkan pelbagai kejadian, sumber dan pelbagai
gambaran yang dikaji oleh sejarahwan bagi menghasilkan karya sejarah sebagai
rujukan dan makluman masyarakat umum.

Pensejarahan
menurut R.G Collingwood ialah satu catatan tentang pelbagai peristiwa yang
telah berlaku pada zaman lampau atau sezaman dengan penulis sejarah tersebut2.
Bagi menghasilkan penulisan sejarah, iannya memerlukan gaya dan teknik
tersendiri seperti yang berlaku di dunia Timur dan Barat. Pelbagi unsur-unsur
lain juga dimasukkan dalam penulisan pensejarahan dari timur dan barat selain
dari corak kehidupan dan kepercayaan bagi zaman pramoden ini. Pensejarahan
dunia timur dan barat ini mempunyai pelbagai perbezaan termasuk dari segi
keagamaan dan kepercayaan penganutnya dari segi waktu, tujuan, matlamat alan
tetapi mempunyai persamaan dari segi penulisan.

PENSEJARAHAN AGAMA ISLAM

Semasa
dalam pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab, agama Islam tidak menampakkan banyak
perubahan. Perkara ini terjadi adalah disebabkan pemerintahan baginda, baginda
hanya menumpukan pada pengumpulan al-Quran sahaja seperti zaman pemerintahan
yang dijalankan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dan Khalifah Umar al-Khattab telah
melarang pengutipan riwayat hadis3 . ini kerana,
menurut Khalifah Umar al-Khattab ianya cukup hanya dengan kitab suci al-Quran
sahaja dan baginda tidak mahu dengan sebarang pengumpulan Hadis-Hadis
Rasulullah s. a. w bagi mengelakkan berlakunya perbezaan pendapat dalam
kalangan umat Islam pada masa itu. Khalifah Umar al-Khattab juga pernah mempenjarakan
tiga orang sahabat iaitu Ibnu Mas’ud, Abu Darda’,dan Abu Mas’ud al-Ansari disebabkan
oleh ketiga-tiga sahabat ini banyak membawa Hadis Rasulullah walaupun mereka
sudah begitu berhati-hati mengutip sumbernya4 .

Ketegasan
Khalifah Umar dalam melaksanakan perintahnya telah menyebabkan pengutipan Hadis
oleh masyarakat Islam pada masa itu berlaku dengan begitu sedikit dan
tersembunyi. Baginda juga melarang pengumpulan Hadis Rasulullah ini kerana
baginda amat takut berlakunya percanggahan pendapat di samping bimbangkan akan Hadis-hadis
palsu yang disampaikan oleh para sahabat. Ini kerana Hadis-Hadis ini telah disampaikan
dari mulut ke mulut dan tidak bergitu

1
Muhd. Yusof Ibrahim. 2004.  Ilmu
Sejarah: Fasalfah, Pengertian dan Kaedah. Kuala Lumpur.  Dewan Bahasa dan Pustaka.  hlm: 17

2 Muhammad Yusoff Hashim, 1992. Buku Pensejarahan Melayu. Kuala Lumpur,
Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm: 2.

3
Muhammad Husain Haekal.
1999.  Sejarah Hidup Umar bin al-Khattab. Singapura.  Pustaka Nasional  PTE

    LTD. hlm: 751

4 ibid. hlm: 7534.  Ilmu
Sejarah: Fasalfah, Pengertian dan Kaedah. Kuala Lumpur.  Dewan Bahasa dan Pustaka.  hlm: 17

2 Muhammad Yusoff Hashim, 1992. Buku Pensejarahan Melayu. Kuala Lumpur,
Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm: 2.

3
Muhammad Husain Haekal.
1999.  Sejarah Hidup Umar bin al-Khattab. Singapura.  Pustaka Nasional  PTE

    LTD. hlm: 751

4 ibid. hlm: 753