SatursAtmi & # 326 ; as manner & # 316 ; I1.

Vair & # 257 ; katmi & # 326 ; u modelis2. Apstr & # 257 ; diethylstilbestrols l & # 299 ; me & # 326 ; u ( levels-of-processing ) modelis3. Semantisko t & # 299 ; klu modelis& # 183 ; Atmi & # 326 ; as strukt & # 363 ; Ra un funkcijas& # 183 ; & # 298 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a& # 183 ; Ilgtermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a& # 183 ; Aizmir & # 353 ; Anas& # 183 ; Aizmir & # 353 ; Anass l & # 299 ; kne.& # 183 ; Iegaum & # 275 ; T un atcer & # 275 ; tiesIzmantot & # 257 ; literat & # 363 ; RaAtmi & # 326 ; as manner & # 316 ; IPamat & # 257 ; darbu ar atmi & # 326 ; u volt-ampere iedal & # 299 ; T tr & # 299 ; s f & # 257 ; z & # 275 ; s:kod & # 275 ; & # 353 ; ana & # 8211 ; saglab & # 257 ; & # 353 ; ana & # 8211 ; aktualiz & # 275 ; & # 353 ; AnasTom & # 275 ; R nav vienota viedok & # 316 ; a par katra atsevi & # 353 ; & # 311 ; & # 257 ; procesa norisi. T & # 257 ; viet & # 257 ; apl & # 363 ; ko district attorney & # 382 ; & # 257 ; dus atmi & # 326 ; as manner & # 316 ; us.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1. Vair & # 257 ; katmi & # 326 ; u modelis& # 183 ; Waughun Norman( 1965 ) atmi & # 326 ; u iedala prim & # 257 ; raj & # 257 ; un sekund & # 257 ; raj & # 257 ; . Ien & # 257 ; ko & # 353 ; & # 257 ; inform & # 257 ; cija nok & # 316 ; & # 363 ; st prim & # 257 ; raj & # 257 ; atmi & # 326 ; & # 257 ; , kur & # 257 ; vienlaic & # 299 ; Gb volt-ampere glab & # 257 ; ties 5-9 objekti ( points) . Regul & # 257 ; reticular activating systems atk & # 257 ; rto & # 353 ; Anass rezult & # 257 ; T & # 257 ; objekti no prim & # 257 ; R & # 257 ; s atmi & # 326 ; as nok & # 316 ; & # 363 ; st sekund & # 257 ; raj & # 257 ; , kas nodro & # 353 ; ina ilgsto & # 353 ; u uzglab & # 257 ; & # 353 ; Anu. & # 352 ; aj & # 257 ; generalized anxiety disorder & # 299 ; jum & # 257 ; turpm & # 257 ; ka atk & # 257 ; rto & # 353 ; ana vairs nav nepiecie & # 353 ; ama.& # 183 ; Atkinsonun Shiffrin( 1965, 1968, 1971 ) & # 353 ; & # 299 ; dekaliter & # 299 ; juma apz & # 299 ; m & # 275 ; & # 353 ; anai lieto end point & # 8220 ; & # 299 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a & # 8221 ; ( & # 298 ; TA ) un & # 8220 ; ilgtermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a & # 8221 ; ( ITA ) . & # 298 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; & # 257 ; inform & # 257 ; cija glab & # 257 ; jas aptuveni 30 sekundes, ilgtermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; & # 257 ; T & # 257 ; P & # 257 ; riet atk & # 257 ; rtojot.

Min & # 275 ; tie autori papildin & # 257 ; ja Ar & # 299 ; saj & # 363 ; tu atmi & # 326 ; as koncepciju. Inform & # 257 ; cija saj & # 363 ; tu atmi & # 326 ; & # 257 ; tiek uzglab & # 257 ; Ta pavisam & # 299 ; su Br & # 299 ; di & # 8211 ; vizu & # 257 ; cubic decimeter & # 257 ; ( Ikon) 0,5 sekundes, audit & # 299 ; V & # 257 ; ( Echo) district attorney & # 382 ; as sekundes ( Sperling, 1963 ) . Ja & # 353 ; ai inform & # 257 ; cijai piev & # 275 ; R & # 353 ; uzman & # 299 ; bu, T & # 257 ; tiek pak & # 316 ; auta apstr & # 257 ; dei & # 299 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; & # 257 ; .& # 183 ; Cowan( 1988 ) uzskata, ka & # 298 ; TA un ITA veido vienotu veselu, no k & # 257 ; & # 298 ; TA ir akt & # 299 ; V & # 257 ; district attorney & # 316 ; a.2. Apstr & # 257 ; diethylstilbestrols l & # 299 ; me & # 326 ; U (levels-of-processing ) modelis& # 183 ; Craikun Tulving( 1975 ) P & # 275 ; T & # 299 ; ja V & # 257 ; rdu atcer & # 275 ; & # 353 ; an & # 257 ; s atkar & # 299 ; bu no to uztver & # 353 ; Anass un apstr & # 257 ; diethylstilbestrols veida & # 8211 ; izskats, skan & # 275 ; jums, semantisk & # 257 ; J & # 275 ; ga. Ar katru n & # 257 ; ko & # 353 ; o l & # 299 ; meni atcer & # 275 ; & # 353 ; an & # 257 ; s varb & # 363 ; T & # 299 ; Ba pieauga. Piem & # 275 ; random-access memory, tie eksperimenta dekaliter & # 299 ; bnieki, kuriem lika nov & # 275 ; rt & # 275 ; T teksta saturu, uzr & # 257 ; vitamin D & # 299 ; ja lab & # 257 ; kus rezult & # 257 ; tus nek & # 257 ; tie, kuriem & # 353 ; aj & # 257 ; dad & # 353 ; & # 257 ; tekst & # 257 ; lika saskait & # 299 ; T & # 8220 ; a & # 8221 ; burtus.

& # 183 ; Walkerun Jones( 1983 ) & # 353 ; o konceptu papildin & # 257 ; ja ar elabor & # 257 ; cijas J & # 275 ; dzienu. Ar to saprot apzin & # 257 ; tu abstrakciju mekl & # 275 ; & # 353 ; anu inform & # 257 ; cijas reprezent & # 257 ; cijai atmi & # 326 ; & # 257 ; . Elabor & # 257 ; cija nodro & # 353 ; ina efekt & # 299 ; V & # 257 ; ku atmi & # 326 ; as izmato & # 353 ; Anu.3. Semantisko t & # 299 ; klu modelis& # 183 ; Daudzi autori ir izstr & # 257 ; vitamin D & # 257 ; ju & # 353 ; I mode & # 316 ; us iesp & # 275 ; jamajai atmi & # 326 ; as organiz & # 257 ; cijai, m & # 275 ; & # 291 ; inot izskaidrot piek & # 316 ; uvi inform & # 257 ; cijai. Hierarhijas, kuru j & # 275 ; dzienu kompleksums pieaug virzien & # 257 ; uz virsotni ( Collinun Quillian) , matricas ( Broadbent) United Nations kategorijas, P & # 275 ; degree Celsiuss kur & # 257 ; m tiek SA & # 353 ; & # 311 ; iroti objekti ( Smith) .Turpm & # 257 ; K P & # 257 ; rsvar & # 257 ; tiks apl & # 363 ; kots vair & # 257 ; katmi & # 326 ; u modelis.

Atmi & # 326 ; as strukt & # 363 ; Ra un funkcijas

P & # 275 ; tot atmi & # 326 ; u, izdala tr & # 299 ; s t & # 257 ; s sast & # 257 ; vda & # 316 ; as & # 8211 ; saj & # 363 ; tu, & # 299 ; stermi & # 326 ; a un ilgtermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; u, no kur & # 257 ; m B & # 363 ; tisk & # 257 ; k & # 257 ; s Ir P & # 275 ; vitamin D & # 275 ; J & # 257 ; s prima donna. Petot atminu, izdala tris tas sastavdalas – sajutu, istermina un ilgtermina atminu, no kuram butiskakas Ir pedejas prima donna.1.

omega & # 299 ; m & # 275 ; jums. Atmi & # 326 ; a.& # 298 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a& # 298 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; & # 257 ; vienlaic & # 299 ; Gb iesp & # 275 ; jams glab & # 257 ; T apm & # 275 ; random-access memory septi & # 326 ; us objektus.

Lai gan Tas ir atkar & # 299 ; gs no konkr & # 275 ; T & # 257 ; indiv & # 299 ; district attorney, novirze parasti nep & # 257 ; rsniedz P & # 257 ; Rhode Island objektus. Tas noz & # 299 ; m & # 275 ; , ka patva & # 316 ; & # 299 ; gu 5 ciparu virkni, piem & # 275 ; random-access memory,2 7 6 4 9m & # 275 ; s sp & # 275 ; jam piln & # 299 ; B & # 257 ; patur & # 275 ; T atmi & # 326 ; & # 257 ; , turpret & # 299 ; virkni, kas sast & # 257 ; V no 15 cipariem, piem & # 275 ; random-access memory,2 7 6 5 8 3 7 5 8 4 3 6 6 7 5tikai fragment & # 257 ; Rhode Island. Inform & # 257 ; cijas uzglab & # 257 ; & # 353 ; Anass laiks vienreiz & # 275 ; jas iegaum & # 275 ; & # 353 ; Anass gad & # 299 ; jum & # 257 ; nep & # 257 ; rsniedz district attorney & # 382 ; as sekundes. Lai to palielin & # 257 ; tu, nepiecie & # 353 ; ama atk & # 257 ; rto & # 353 ; Ana. Visviegl & # 257 ; K Tas ir verb & # 257 ; Las inform & # 257 ; cijas generalized anxiety disorder & # 299 ; jum & # 257 ; , nedaudz gr & # 363 ; T & # 257 ; k – Ar citiem inform & # 257 ; cijas veidiem.

& # 298 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a darbojas P & # 275 ; degree Celsiuss rindas principa & # 8211 ; t.i. , ja jaunajam objektam pietr & # 363 ; kst vietas, Tas p & # 257 ; rkl & # 257 ; J objektu, kur & # 353 ; visilg & # 257 ; K jau atradies atmi & # 326 ; & # 257 ; . Pa & # 353 ; one objekti volt-ampere B & # 363 ; T Ar & # 299 ; daudz sare & # 382 ; & # 291 ; & # 299 ; T & # 257 ; ki nek & # 257 ; iepriek & # 353 ; & # 275 ; J & # 257 ; piem & # 275 ; R & # 257 ; izmantotie.

Galvenais nosac & # 299 ; jums & # 8211 ; katram objektam J & # 257 ; atbilst semantiskai vien & # 299 ; Bai, ko iesp & # 275 ; jams identific & # 275 ; T ar ilgtermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; as buddy & # 299 ; dz & # 299 ; bu. K & # 257 ; piem & # 275 ; Ru var min & # 275 ; T V & # 257 ; rdus. Virkni no 5 patva & # 316 ; & # 299 ; Gb izv & # 275 ; cubic decimeter & # 275 ; tiem paz & # 299 ; stamiem V & # 257 ; rdiem iegaum & # 275 ; T Ir tikpat viegli k & # 257 ; 5 ciparus vai 5 burtus, kaut gan burtu kopskaits & # 353 ; aj & # 257 ; virkn & # 275 ; volt-ampere iev & # 275 ; rojami P & # 257 ; rsniegt 7. 15 V & # 257 ; rdu generalized anxiety disorder & # 299 ; jum & # 257 ; m & # 275 ; & # 291 ; in & # 257 ; jums lemts neveiksmei, t & # 257 ; rap K & # 257 ; ar 15 cipariem, piem & # 275 ; random-access memory:m & # 275 ; s eksperiments sp & # 275 ; t wharf & # 257 ; vitamin D & # 299 ; ties m & # 299 ; nus & # 299 ; stermi & # 326 ; a septi & # 326 ; one gaita atmi & # 326 ; a vienlaic & # 299 ; Gb divi uzglab & # 257 ; t plus ka objektiTurpret & # 299 ; , ja V & # 257 ; rdi Ir savstarp & # 275 ; Jemaah Islamiyahs saist & # 299 ; Ti, tos patur & # 275 ; T atmi & # 326 ; & # 257 ; nesag & # 257 ; vitamin D & # 257 ; & # 299 ; dad & # 353 ; as gr & # 363 ; T & # 299 ; Ba, piem & # 275 ; random-access memory,Eksperimentu pace & # 257 ; pier & # 257 ; vitamin D & # 299 ; jies, ka m & # 363 ; su & # 299 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a vienlaic & # 299 ; Gb sp & # 275 ; J uzglab & # 257 ; T septi & # 326 ; us plus m & # 299 ; nus divus objektus.Ar & # 299 ; & # 353 ; aj & # 257 ; generalized anxiety disorder & # 299 ; jum & # 257 ; V & # 257 ; rdu skaits iev & # 275 ; rojami P & # 257 ; rsniedz Devi & # 326 ; us, ta & # 269 ; u k & # 316 ; & # 363 ; hyraxs, atgrie & # 382 ; ot inform & # 257 ; ciju, diez vai B & # 363 ; s noz & # 299 ; m & # 299 ; gas. Tas R & # 257 ; district attorney, ka inform & # 257 ; ciju iesp & # 275 ; jams saist & # 299 ; T V & # 275 ; cubic decimeter augst & # 257 ; kos cubic decimeter & # 299 ; me & # 326 ; os nek & # 257 ; burti vai v & # 257 ; rdi, un, prasm & # 299 ; Gb to izmantojot, & # 299 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; as apjomu volt-ampere iev & # 275 ; rojami palielin & # 257 ; T.& # 352 ; o t & # 275 ; zi apstiprina apstiprina eksperiments, ko 1965. generalized anxiety disorder & # 257 ; veica DeGroot.

Eksperimenta dekaliter & # 299 ; bniekiem vajadz & # 275 ; ja P & # 275 ; degree Celsius & # 299 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; as atjaunot & # 353 ; aha poz & # 299 ; cijas. K & # 257 ; jau bija sagaid & # 257 ; MS, labi & # 353 ; ahisti pie & # 316 ; & # 257 ; Virginia maz k & # 316 ; & # 363 ; du, wager Internet Explorers & # 257 ; degree Celsius & # 275 ; Jemaah Islamiyah pareizi novietoja tikai district attorney & # 382 ; as fig & # 363 ; reticular activating systems. Eksperimenta otraj & # 257 ; district attorney & # 316 ; & # 257 ; fig & # 363 ; reticular activating systems uz & # 353 ; aha galdi & # 326 ; iem tika izvietotas patva & # 316 ; & # 299 ; Gb. & # 352 ; oreiz labo sp & # 275 ; cubic decimeter & # 275 ; T & # 257 ; ju rezult & # 257 ; Ti nokrit & # 257 ; s l & # 299 ; dz Internet Explorers & # 257 ; degree Celsius & # 275 ; ju cubic decimeter & # 299 ; menim, turpret & # 299 ; P & # 275 ; vitamin D & # 275 ; jo rezult & # 257 ; ti praktiski orderly & # 353 ; & # 311 ; & # 299 ; R & # 257 ; s no iepriek & # 353 ; & # 275 ; J & # 257 ; eksperiment & # 257 ; uzr & # 257 ; vitamin D & # 299 ; tajiem.

No T & # 257 ; volt-ampere secin & # 257 ; T, ka specifisku probl & # 275 ; mu abstrakcijas un paraugi, kas glab & # 257 ; jas ilgtermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; & # 257 ; , var B & # 363 ; tiski ietekm & # 275 ; T darbu Ar & # 299 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; U. & # 352 ; aha generalized anxiety disorder & # 299 ; jum & # 257 ; T & # 257 ; s Ir savstarp & # 275 ; Jemaah Islamiyahs saist & # 299 ; Tas fig & # 363 ; Ru kombin & # 257 ; cijas.& # 352 ; & # 257 ; du paraugu atpaz & # 299 ; & # 353 ; ana palielina pieejamo faktu apjomu, k & # 257 ; rezult & # 257 ; T & # 257 ; daudzus uzdevumus iesp & # 275 ; jams paveikt & # 257 ; tr & # 257 ; k. Katrai saj & # 363 ; tu sist & # 275 ; mai Ir sava & # 299 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a. L & # 299 ; dz & # 353 ; im izdal & # 299 ; Tas un izp & # 275 ; T & # 299 ; Tas runas/dzirdes un vizu & # 257 ; cubic decimeter & # 257 ; & # 298 ; TA, ta & # 269 ; u nav izsl & # 275 ; gta Ar & # 299 ; o & # 382 ; as/gar & # 353 ; as United Nations taustes & # 298 ; TA eksistence. Inform & # 257 ; cija, kas izteikta Ar valodas buddy & # 299 ; dz & # 299 ; bu, nok & # 316 ; & # 363 ; st fonolo & # 291 ; iskaj & # 257 ; & # 298 ; TA, turkl & # 257 ; T T & # 257 ; volt-ampere B & # 363 ; T gan vizu & # 257 ; La ( rakstveida ) , gan audit & # 299 ; Virginia ( mutiska ) . Vizu & # 257 ; laj & # 257 ; & # 298 ; TA nok & # 316 ; & # 363 ; st P & # 257 ; R & # 275 ; J & # 257 ; vizu & # 257 ; cubic decimeter & # 257 ; inform & # 257 ; cija.

T & # 257 ; P & # 275 ; degree Celsiuss, lai pan & # 257 ; ktu optim & # 257 ; Lu iegaum & # 275 ; & # 353 ; Anu, ieteicams kombin & # 275 ; T tekstu & # 257 ; lu un grafisku att & # 275 ; lojumu. J & # 257 ; iev & # 275 ; Ro, ka vizu & # 257 ; cubic decimeter & # 257 ; inform & # 257 ; cija parasti Ir neprec & # 299 ; z & # 257 ; ka un to ieteicams dubl & # 275 ; T ar valodas l & # 299 ; dzek & # 316 ; iem.Ilgtermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; aJa & # 299 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; as saist & # 299 ; Ta ar akt & # 299 ; vaj & # 257 ; m nervu & # 353 ; & # 363 ; n & # 257 ; m ( smadze & # 326 ; u darb & # 299 ; -ba ) , tad ilgtermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; as saturs glab & # 257 ; jas K & # 257 ; saites starp neironiem ( smadze & # 326 ; u strukt & # 363 ; Ra ) . No T & # 257 ; izriet prima donna B & # 363 ; tisk & # 257 ; k & # 257 ; s ITA & # 299 ; dad & # 353 ; & # 299 ; Ba & # 8211 ; neierobe & # 382 ; ots inform & # 257 ; cijas uzglab & # 257 ; & # 353 ; Anass ilgums un gandr & # 299 ; z neierobe & # 382 ; ots apjoms. V & # 275 ; l J & # 257 ; min lielais laika pat & # 275 ; Rhode Island & # 326 ; & # 353 ; , kam & # 275 ; R inform & # 257 ; cija tiek P & # 257 ; recreational vehicle & # 275 ; rsta smadze & # 326 ; u strukt & # 363 ; R & # 257 ; . Tas pieaug, atkar & # 299 ; B & # 257 ; no inform & # 257 ; cijas uzglab & # 257 ; & # 353 ; Anass ilguma.

Ilgtermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a nodro & # 353 ; ina sekojo & # 353 ; as funkcijas: objektu atpaz & # 299 ; & # 353 ; anu United Nations to saist & # 299 ; bu Ar laiku, vietu un citiem objektiem. Lai taup & # 299 ; tu vietu, inform & # 257 ; cija tiek glab & # 257 ; Ta maksim & # 257 ; li abstrakt & # 257 ; veid & # 257 ; , t & # 257 ; vitamin D & # 275 ; & # 316 ; P & # 275 ; c reprezent & # 257 ; cijas atmi & # 326 ; & # 257 ; ne vienm & # 275 ; R volt-ampere restaur & # 275 ; T T & # 257 ; s s & # 257 ; kotn & # 275 ; jo formu. Atmi & # 326 ; & # 257 ; jau eso & # 353 ; as abstrakcijas atvieglo reprezent & # 257 ; ciju, T & # 257 ; P & # 275 ; degree Celsiuss liela noz & # 299 ; me ir2. omega & # 299 ; m & # 275 ; jums. Nervi.atbilsto & # 353 ; o pamatj & # 275 ; dzienu apguvei un to sasaistei ar sekojo & # 353 ; ajiem faktiem.

Goddenun Baddelay1975. generalized anxiety disorder & # 257 ; P & # 275 ; T & # 299 ; ja apk & # 257 ; rtnes mai & # 326 ; as ietekmi uz atmi & # 326 ; u. Div & # 257 ; m nir & # 275 ; ju grup & # 257 ; m vajadz & # 275 ; ja iegaum & # 275 ; T sarakstu Ar v & # 257 ; rdiem, vieni to dar & # 299 ; ja pludmal & # 275 ; , otri & # 8211 ; j & # 363 ; R & # 257 ; . Ab & # 257 ; m grup & # 257 ; m pan & # 257 ; kumi bija cubic decimeter & # 299 ; dz & # 299 ; Gb. Ta & # 269 ; u, kad grupas apmain & # 299 ; ja viet & # 257 ; m, iegaum & # 275 ; to v & # 257 ; rdu skaits saruka par 40 % .

& # 352 ; is efekts izskaidrojams ar to, ka, lai nostiprin & # 257 ; tu inform & # 257 ; ciju atmi & # 326 ; & # 257 ; , tiek izmantotas asoci & # 257 ; cijas, kur & # 257 ; s neapzin & # 257 ; Ti tiek lietoti apk & # 257 ; rtnes elementi. Ja Br & # 299 ; vitamin D & # 299 ; , kad J & # 257 ; atgrie & # 382 ; inform & # 257 ; cija, & # 353 ; ie elementi nav pieejami, atcer & # 275 ; & # 353 ; an & # 257 ; s Ir apgr & # 363 ; Sn & # 257 ; Ta. Tas attiecas ar & # 299 ; uz situ & # 257 ; cijas kontekstu k & # 257 ; T & # 257 ; du. No T & # 257 ; izriet, ka apm & # 257 ; degree Celsius & # 299 ; Bai B & # 363 ; tu J & # 257 ; notiek apst & # 257 ; k & # 316 ; os, kas tuvin & # 257 ; Ti pielietojumam. Piem & # 275 ; random-access memory, universit & # 257 ; T & # 275 ; m tipisk & # 257 ; apm & # 257 ; degree Celsius & # 299 ; Ba auditorij & # 257 ; s uzskat & # 257 ; mom par apgr & # 363 ; Sn & # 257 ; tu, ja vien par m & # 275 ; R & # 311 ; I neuzskata eks & # 257 ; mena k & # 257 ; rto & # 353 ; Anu taj & # 257 ; dad & # 353 ; & # 257 ; telp & # 257 ; .

Izskaidrot atmi & # 326 ; as darb & # 299 ; bu m & # 275 ; & # 291 ; in & # 257 ; Ts jau sen. T & # 257 ; rezult & # 257 ; T & # 257 ; radies ne mazums & # 8220 ; d & # 299 ; vainu & # 8221 ; teoriju. T & # 257 ; , piem & # 275 ; random-access memory, 50-tajos un 60-tajos tika mekl & # 275 ; Tas & # 8220 ; atmi & # 326 ; as molekulas & # 8221 ; . & # 352 ; & # 299 ; s teorijas piekrit & # 275 ; Jemaah Islamiyah uzskat & # 299 ; ja, ka atmi & # 326 ; a smadzen & # 275 ; s eksist & # 275 ; district attorney & # 382 ; & # 257 ; du olbaltumvielu veid & # 257 ; .

70-tajos gados aktu & # 257 ; la bija & # 8220 ; vecm & # 257 ; myocardial infarction & # 326 ; as & # 353 ; & # 363 ; nas & # 8221 ; teorija. Atsevi & # 353 ; & # 311 ; as atmi & # 326 ; as, piem & # 275 ; random-access memory, par savu vecm & # 257 ; myocardial infarction & # 326 ; u, glab & # 257 ; jas vien & # 257 ; vien & # 299 ; g & # 257 ; nervu & # 353 ; & # 363 ; n & # 257 ; . Tom & # 275 ; R & # 353 ; & # 299 ; ideja dr & # 299 ; z vien tika atsp & # 275 ; Kota. T & # 257 ; k & # 257 ; nervu & # 353 ; & # 363 ; nas past & # 257 ; V & # 299 ; Gb atmirst, visu laiku vajadz & # 275 ; tu zust atmi & # 326 ; & # 257 ; m par atsevi & # 353 ; & # 311 ; & # 257 ; m individual & # 257 ; m, objektiem, notikumiem utt. , kas ac & # 299 ; mredzami neatbilst paties & # 299 ; Bai.

& # 352 ; obr & # 299 ; vitamin D Ir noskaidrots, ka atmi & # 326 ; as glab & # 257 ; jas nervu & # 353 ; & # 363 ; n & # 257 ; s United Nations to savstarp & # 275 ; J & # 257 ; s sait & # 275 ; s. M & # 363 ; su smadzen & # 275 ; s Ir aptuveni 100 miljardi nervu & # 353 ; & # 363 ; nu, un katra no T & # 257 ; m volt-ampere B & # 363 ; T savienota ar 10000 cit & # 257 ; m. Princip & # 257 ; smadzenes ir kabe & # 316 ; T & # 299 ; kls vair & # 257 ; ku simtu T & # 363 ;kstosu kilometru garuma , pa kuru plust strava. Ta volt-ampere gan aktivizet, gan aizturet nervu sunu. Aktivizacijas gadijuma signals tiek nosutits talak kaiminiem.Kas shade notiek br & # 299 ; vitamin D & # 299 ; , kad m & # 275 ; s atceramies savu vecm & # 257 ; myocardial infarction & # 326 ; u? Fiks & # 275 ; Thai sejai atmi & # 326 ; & # 257 ; atbilst noteikta nervu & # 353 ; & # 363 ; nu kombin & # 257 ; cija, kuras tiek reiz & # 275 ; aktiviz & # 275 ; Tas. To elektrisk & # 257 ; s aktivit & # 257 ; Tes rezult & # 257 ; T & # 257 ; smadzen & # 275 ; s rodas modelis, kas reprezent & # 275 ; vecm & # 257 ; myocardial infarction & # 326 ; U.Kas nosaka, cik ilgi & # 353 ; is modelis B & # 363 ; s pieejams? P & # 275 ; degree Celsiuss zin & # 257 ; tnieku dom & # 257 ; m atmi & # 326 ; u notur & # 299 ; bu nosaka divi faktori: reprezent & # 257 ; cij & # 257 ; iesaist & # 299 ; to & # 353 ; unu skaits un t & # 257 ; s savienojo & # 353 ; o sai & # 353 ; u stabilit & # 257 ; Te.

Jo vair & # 257 ; k & # 353 ; & # 363 ; nu, jo stipr & # 257 ; ks subscribe & # 257 ; cubic decimeter. Jo bie & # 382 ; & # 257 ; K k & # 257 ; district attorney no atmi & # 326 ; & # 257 ; m tiek izsaukta, jo stabil & # 257 ; kas k & # 316 ; & # 363 ; st saites.Atmi & # 326 ; as darb & # 299 ; B & # 257 ; V & # 275 ; rojama darba dekaliter & # 299 ; & # 353 ; Ana. Piem & # 275 ; random-access memory, k & # 257 ; atmi & # 326 ; & # 257 ; tiek att & # 275 ; tonss z & # 299 ; mulis? Inform & # 257 ; cija par kr & # 257 ; su, formu un funkcij & # 257 ; m glab & # 257 ; jas district attorney & # 382 ; & # 257 ; vitamin D & # 257 ; s smadze & # 326 ; u viet & # 257 ; s, atkar & # 299 ; B & # 257 ; no saj & # 363 ; tu org & # 257 ; sodiums, ar kuru volt-ampere identific & # 275 ; T atbilsto & # 353 ; o & # 299 ; dad & # 353 ; & # 299 ; bu. Vajadz & # 299 ; Ba generalized anxiety disorder & # 299 ; jum & # 257 ; no T & # 257 ; m vien & # 257 ; mirkl & # 299 ; atkal volt-ampere izveidot vienotu modeli.

Jaut & # 257 ; jums par to, k & # 257 ; tiek noteikta & # 299 ; dad & # 353 ; ibas pieder & # 299 ; Ba objektam, joproj & # 257 ; m Ir atkl & # 257 ; T. Eksist & # 275 ; hipot & # 275 ; ze, P & # 275 ; degree Celsiuss kuras par identifikatoru uzskat & # 257 ; mom nervu & # 353 ; & # 363 ; nu aktiviz & # 257 ; cijas frekvence. Piem & # 275 ; random-access memory, nervu & # 353 ; & # 363 ; sodiums, kur & # 257 ; s glab & # 257 ; jas inform & # 257 ; cija par z & # 299 ; muli, aktiviz & # 275 ; jas 50 reizes sekund & # 275 ; , wager T & # 257 ; s, kur & # 257 ; s par pablum & # 299 ; Ru, tikai 30.

Aizmir & # 353 ; AnasTo, kas notiek smadzen & # 275 ; s, kad m & # 275 ; s aizmirstam inform & # 257 ; ciju, m & # 275 ; & # 291 ; ina izskaidrot prima donna teorijas:& # 183 ; atmi & # 326 ; as laika pace & # 257 ; izgaist ;& # 183 ; jaun & # 257 ; ki iespaidi piln & # 299 ; B & # 257 ; vai district attorney & # 316 ; & # 275 ; Jemaah Islamiyah P & # 257 ; rkl & # 257 ; J vec & # 257 ; coss, T & # 257 ; vitamin D & # 275 ; J & # 257 ; di sare & # 382 ; & # 291 ; & # 299 ; jot piek & # 316 ; uvi.Ja, saska & # 326 ; & # 257 ; ar pirmo teoriju, atmi & # 326 ; & # 257 ; m B & # 363 ; tu J & # 257 ; paz & # 363 ; vitamin D, tad aizmir & # 353 ; Anas notiktu proporcion & # 257 ; li pag & # 257 ; ju & # 353 ; ajam laikam. Tas cubic decimeter & # 299 ; dz & # 353 ; im nav apstiprin & # 257 ; jies.K & # 257 ; Ds holandie & # 353 ; u P & # 275 ; tnieks veica & # 353 ; & # 257 ; du eksperimentu: Se & # 353 ; us gadus six & # 326 ; & # 353 ; veidoja kartot & # 275 ; ku, kur & # 257 ; pierakst & # 299 ; ja visus savus iespaidus. P & # 275 ; degree Celsiuss tam tika P & # 257 ; rbaud & # 299 ; Tas vi & # 326 ; a atmi & # 326 ; as par katru atsevi & # 353 ; & # 311 ; u dienu.

Reiz & # 275 ; m six & # 326 ; am bija nepiecie & # 353 ; Ams pal & # 299 ; dz & # 275 ; T, piem & # 275 ; random-access memory, pateikt, ar KO six & # 326 ; & # 353 ; konkr & # 275 ; taj & # 257 ; dien & # 257 ; Ir sarun & # 257 ; jies, toties p & # 275 ; degree Celsiuss tam six & # 326 ; & # 353 ; sam & # 275 ; R & # 257 ; prec & # 299 ; zi sp & # 275 ; ja atst & # 257 ; st & # 299 ; t sarunas saturu. T & # 257 ; vitamin D & # 275 ; J & # 257 ; di zin & # 257 ; tnieks atcer & # 275 ; J & # 257 ; s katru dienu pag & # 257 ; ju & # 353 ; o se & # 353 ; u gadu laik & # 257 ; . Atmi & # 326 ; u zudums netika nov & # 275 ; putrefactions.Galvenais atmi & # 326 ; u zuduma iemesls Ir emphasis. Cilv & # 275 ; kam, kuram regul & # 257 ; Rhode Island n & # 257 ; kas uz & # 326 ; emt p & # 257 ; R & # 257 ; K daudz inform & # 257 ; cijas, Ir liel & # 257 ; Ka izredzes kaut KOs aizmirst.

Papildus & # 353 ; im eksist & # 275 ; Ar & # 299 ; fiziolo & # 291 ; isks aspekts. P & # 257 ; rm & # 275 ; R & # 299 ; ga stresa hormona kortizola koncentr & # 257 ; cija kait & # 299 ; Gb iedarbojas uz nervu & # 353 ; & # 363 ; n & # 257 ; m. Par t & # 257 ; produkciju atbild Hypothalamus.

Briesmu generalized anxiety disorder & # 299 ; jum & # 257 ; kortizols sagatavo & # 311 ; ermeni c & # 299 ; & # 326 ; Army Intelligence vai B & # 275 ; g & # 353 ; anai. Kol & # 299 ; dz hormons sasniedz Hypothalamus, t & # 257 ; produkcija tiek P & # 257 ; rtraukta. Ja & # 353 ; & # 299 ; tap & # 299 ; g & # 257 ; kontrole nedarbojas, k & # 257 ; Tas, piem & # 275 ; random-access memory, Ir cilv & # 275 ; kiem, kuri slimo Ar depresiju, tiek nodar & # 299 ; ts kait & # 275 ; jums smadzen & # 275 ; m, tai skait & # 257 ; Ar & # 299 ; atmi & # 326 ; Army Intelligence. Ja depresiju izdodas November & # 275 ; rst, smadze & # 326 ; u darb & # 299 ; Ba atjaunojas iepriek & # 353 ; & # 275 ; J & # 257 ; cubic decimeter & # 299 ; work forces & # 299 ; .Ebbinghaus aizmir & # 353 ; Anass l & # 299 ; kneNeraugoties uz savu cien & # 299 ; jamo vecumu ( 1885 ) , aizmir & # 353 ; Anass l & # 299 ; kne diezgan prec & # 299 ; zi apraksta probl & # 275 ; mu, kas saist & # 299 ; Ta ar jaunas inform & # 257 ; cijas apg & # 363 ; & # 353 ; Anu. Jau P & # 275 ; c 30 min & # 363 ; T & # 275 ; m atmi & # 326 ; & # 257 ; no T & # 257 ; s B & # 363 ; s palikusi tikai puse.Lai gan Turpin & # 257 ; jum & # 257 ; cubic decimeter & # 299 ; kne k & # 316 ; & # 363 ; st cubic decimeter & # 275 ; zen & # 257 ; Ka, vid & # 275 ; Jemaah Islamiyah no jaunapg & # 363 ; T & # 257 ; s vielas atmi & # 326 ; & # 257 ; paliek tikai piekt & # 257 ; district attorney & # 316 ; a.

T & # 257 ; k & # 257 ; nav iesp & # 275 ; jams iepriek & # 353 ; noteikt, kas & # 353 ; aj & # 257 ; district attorney & # 316 ; & # 257 ; ietilps, J & # 257 ; samierin & # 257 ; s Ar zaud & # 275 ; jumiem un J & # 257 ; m & # 275 ; & # 291 ; ina tos kompens & # 275 ; T ar atbilsto & # 353 ; & # 257 ; m iegaum & # 275 ; & # 353 ; Anass strat & # 275 ; & # 291 ; ij & # 257 ; m.No T & # 257 ; m visbie & # 382 ; & # 257 ; K lietot & # 257 ; Ir m & # 257 ; degree Celsius & # 299 ; & # 353 ; an & # 257 ; s nevis cubic decimeter & # 299 ; dz Br & # 299 ; dim, kad viela Ir apg & # 363 ; Ta, wager gan atk & # 257 ; rto & # 353 ; ana n-t & # 257 ; s reizes p & # 275 ; degree Celsiuss k & # 257 ; rtas. Jau 19. gadsimta literat & # 363 ; R & # 257 ; nor & # 257 ; vitamin D & # 299 ; Ta & # 353 ; & # 257 ; hyraxs r & # 299 ; degree Celsius & # 299 ; Ba bezj & # 275 ; dz & # 299 ; Ba.Ebbinghaus eksperiment & # 257 ; Li konstant & # 275 ; ja, ka gan tie, kuri m & # 257 ; degree Celsius & # 257 ; s l & # 299 ; dz apg & # 363 ; & # 353 ; anai, gan tie, kuri atk & # 257 ; rto, n & # 257 ; ko & # 353 ; aj & # 257 ; dien & # 257 ; zina tikpat daudz ( prec & # 299 ; z & # 257 ; k & # 8211 ; tikpat maz ) . Atk & # 257 ; rto & # 353 ; Anas, kas seko uzreiz P & # 275 ; degree Celsiuss m & # 257 ; degree Celsius & # 299 ; bu degree Fahrenheit & # 257 ; omegas, situ & # 257 ; ciju neuzlabo.

Tom & # 275 ; R risin & # 257 ; jums ir tie & # 353 ; I atk & # 257 ; rto & # 353 ; an & # 257 ; . Ta & # 269 ; u pie T & # 257 ; s j & # 257 ; & # 311 ; epochs tikai P & # 275 ; degree Celsiuss zin & # 257 ; mom laika. Kol & # 299 ; dz zin & # 257 ; & # 353 ; Anu cubic decimeter & # 299 ; menis sasniedz 100 % , atk & # 257 ; rto & # 353 ; Anu P & # 257 ; rtrauc & # 8230 ; lai pie T & # 257 ; s atgrieztos P & # 275 ; degree Celsiuss divreiz ilg & # 257 ; ka laika. & # 352 ; aj & # 257 ; zi & # 326 ; & # 257 ; paz & # 299 ; stam & # 257 ; k & # 257 ; ir t.s.

5-10-20 programma. P & # 275 ; degree Celsiuss m & # 257 ; degree Celsius & # 299 ; bu vielas apg & # 363 ; & # 353 ; Anass b & # 363 ; tu J & # 257 ; iev & # 275 ; Ro tr & # 299 ; s p & # 257 ; rtraukumi pirms s & # 257 ; kt atk & # 257 ; rtot & # 8211 ; 5, 10 un 20 min & # 363 ; & # 353 ; u garum & # 257 ; . Protams, interv & # 257 ; lu garumu volt-ampere chief & # 299 ; T, saglab & # 257 ; jot proporciju, atkar & # 299 ; B & # 257 ; no apg & # 363 ; stam & # 257 ; priek & # 353 ; meta. Vienu m & # 275 ; nesi atv & # 275 ; cubic decimeter & # 275 ; t m & # 257 ; degree Celsius & # 299 ; B & # 257 ; m 10 min & # 363 ; Tes dien & # 257 ; Department of Defense nesal & # 299 ; dzin & # 257 ; mi vair & # 257 ; K nek & # 257 ; vienreiz m & # 275 ; Nes & # 299 ; m & # 257 ; degree Celsius & # 299 ; ties 5 stundas no vietas. 3. omega & # 299 ; m & # 275 ; jums.Aizmir & # 353 ; Anass l & # 299 ; kne.

Aizmir & # 353 ; Anas ir dabisks procedure. T & # 257 ; ir saist & # 299 ; Ta ar m & # 363 ; su smadze & # 326 ; u darb & # 299 ; Ba veidu. Aizmir & # 353 ; anu izraisa:emphasis. Visbie & # 382 ; & # 257 ; K sastopamais c & # 275 ; lonis, Ta & # 269 ; u no T & # 257 ; Ir iesp & # 275 ; jams izvair & # 299 ; ties.vecums. Da & # 316 ; a atmi & # 326 ; as vecum & # 257 ; pasliktin & # 257 ; s, un to nov & # 275 ; rst nav iesp & # 275 ; jams.narkotikas, medikamenti, alkohols.

Ja smadzenes nav tiku & # 353 ; as pak & # 316 ; autas gadiem ilgai iedarb & # 299 ; Bai, P & # 257 ; rtraucot & # 353 ; o vielu lieto & # 353 ; Anu, atmi & # 326 ; ai Ir labas izredzes uzlaboties. Kan & # 257 ; dice & # 353 ; u zin & # 257 ; tnieki wharf & # 257 ; vitamin D & # 299 ; ju & # 353 ; I, Ka alkohols & # 8220 ; dz & # 275 ; & # 353 ; & # 8221 ; tie & # 353 ; I pirms lieto & # 353 ; Anass sa & # 326 ; emto inform & # 257 ; ciju.& # 275 ; & # 353 ; Anass paradumi, sevi & # 353 ; & # 311 ; one nepietiekams uzturs.depresijas. Ietekme cubic decimeter & # 299 ; dz & # 299 ; tabun K & # 257 ; stresam.nervozit & # 257 ; Te.

Iegaum & # 275 ; T un atcer & # 275 ; tiesSekojo & # 353 ; & # 257 ; iegaum & # 275 ; & # 353 ; Anass strat & # 275 ; & # 291 ; ija dota Andreas Jorde redakcij & # 257 ; . T & # 257 ; s izkl & # 257 ; st & # 257 ; six & # 326 ; & # 353 ; lietojis & # 353 ; & # 257 ; dus end point:

Termins Apz & # 299 ; m & # 275 ; jums Inform & # 257 ; cijas glab & # 257 ; & # 353 ; Anass ilgums
Ultra & # 299 ; stremi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a U & # 298 ; TA 20 sekundes
& # 298 ; stermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a & # 298 ; TA 30 min & # 363 ; Tes
Ilgtermi & # 326 ; a atmi & # 326 ; a ITA Neierobe & # 382 ; ots, ta & # 269 ; u volt-ampere zust pieeja

Dzejo & # 316 ; u iegaum & # 275 ; & # 353 ; AnasIzlasiet prima donna rindi & # 326 ; as un T & # 363 ; cubic decimeter & # 299 ; T T & # 257 ; s bals & # 299 ; atk & # 257 ; rtojiet no galvas ( deklam & # 275 ; jot ieteicams skat & # 299 ; ties uz aug & # 353 ; U ) . T & # 257 ; s tagad atrodas U & # 298 ; TA.Izlasiet un atk & # 257 ; rtojiet V & # 275 ; cubic decimeter prima donna & # 8220 ; divrindes & # 8221 ; .

Ja tas aiz & # 326 ; em vair & # 257 ; k par 20 sekund & # 275 ; m, samaziniet teksta apjomu. Atk & # 257 ; rtojiet visas 6 rindi & # 326 ; as. T & # 257 ; s tagad atrodas & # 298 ; TA.Iegaum & # 275 ; jiet V & # 275 ; l 4-5 & # 353 ; & # 257 ; hyrax & # 8220 ; se & # 353 ; rindes & # 8221 ; . Tas aiz & # 326 ; mutton quads aptuveni 8 min & # 363 ; Tes. Seko 5-10 min & # 363 ; & # 353 ; u P & # 257 ; rtraukums, lai atcer & # 275 ; & # 353 ; an & # 257 ; s neb & # 363 ; tu P & # 257 ; R & # 257 ; K viegla.

Atk & # 257 ; rtojiet visas 30 rindi & # 326 ; as. T & # 257 ; s tagad atrodas ITA.N & # 257 ; ko & # 353 ; o atk & # 257 ; rto & # 353 ; anu ieteicams veikt P & # 275 ; degree Celsiuss da & # 382 ; & # 257 ; m stund & # 257 ; m, vislab & # 257 ; K pirms gul & # 275 ; tie & # 353 ; Anass. Ar & # 299 ; turpm & # 257 ; kaj & # 257 ; s dien & # 257 ; s v & # 275 ; getawaies p & # 257 ; Rhode Island reizes atk & # 257 ; rtot iegaum & # 275 ; to.Sve & # 353 ; valodas v & # 257 ; rdu iegaum & # 275 ; & # 353 ; AnasJaunos v & # 257 ; rdus ieteicams sadal & # 299 ; t blokos dad 4 cubic decimeter & # 299 ; dz 6 V & # 257 ; rdi katr & # 257 ; . Ja vien & # 257 ; pieg & # 257 ; jien & # 257 ; cen & # 353 ; as apstr & # 257 ; vitamin D & # 257 ; t vair & # 257 ; K v & # 257 ; rdu, pirmie parasti tiek aizmirsti.

Izlasa, atk & # 257 ; rto, turpina ar N & # 257 ; ko & # 353 ; o bloku. Sistem & # 257 ; tiski str & # 257 ; vitamin D & # 257 ; jot, & # 353 ; & # 257 ; vitamin D & # 257 ; veid & # 257 ; & # 298 ; TA var ielas & # 299 ; t 25 V & # 257 ; rdus 5 min & # 363 ; T & # 275 ; s.P & # 257 ; rbaude uzreiz P & # 275 ; degree Celsiuss visu 5 & # 257 ; rdu iegaum & # 275 ; & # 353 ; Anass nedod V & # 275 ; lamo rezult & # 257 ; tu. Ieteicams 10 min & # 363 ; & # 353 ; u P & # 257 ; rtraukums, P & # 275 ; degree Celsiuss kura visu atk & # 257 ; rto. Tagad v & # 257 ; rdi atrodas ITA.M & # 257 ; degree Celsius & # 299 ; bu kartot & # 275 ; KaKartot & # 275 ; kas kastei ir 5 nodal & # 299 ; jumi, katrs n & # 257 ; ko & # 353 ; ais divreiz liel & # 257 ; ks par iepriek & # 353 ; & # 275 ; jo, pirmais Ir vismaz & # 257 ; kais, piem & # 275 ; random-access memory, 1-2-4-8-16.Karti & # 326 ; as vien & # 257 ; Pus & # 275 ; raksta jaut & # 257 ; jumu, otr & # 257 ; & # 8211 ; atbildi.

Ieteicams atv & # 275 ; cubic decimeter & # 275 ; T vietu Ar & # 299 ; apstr & # 257 ; diethylstilbestrols datumiem. Ar karti & # 326 ; as aizpild & # 299 ; & # 353 ; anu parasti pietiek, lai to atcer & # 275 ; tos ar & # 299 ; n & # 257 ; ko & # 353 ; aj & # 257 ; dien & # 257 ; .Jaunu karti & # 326 ; u ievieto pirmaj & # 257 ; nodal & # 299 ; jum & # 257 ; un apstr & # 257 ; vitamin D & # 257 ; n & # 257 ; kamaj & # 257 ; dien & # 257 ; . Atz & # 299 ; m & # 275 ; apstr & # 257 ; diethylstilbestrols datumu, izlasa jaut & # 257 ; jumu, atbild, sal & # 299 ; dzina atbildi. Ja atbild & # 275 ; T pareizi, karti & # 326 ; u P & # 257 ; rvieto uz otr & # 257 ; nodal & # 299 ; juma beig & # 257 ; m. Ja atbild & # 275 ; T nepareizi, karti & # 326 ; u P & # 257 ; rvieto uz pirm & # 257 ; nodal & # 299 ; juma beig & # 257 ; m.P & # 257 ; riet pie otr & # 257 ; nodal & # 299 ; juma. Apstr & # 257 ; vitamin D & # 257 ; T & # 257 ; s karti & # 326 ; as, kuras nav aiztiktas vismaz 3 dienas.

Ja atbild & # 275 ; T pareizi, karti & # 326 ; u P & # 257 ; rvieto uz tre & # 353 ; & # 257 ; nodal & # 299 ; juma beig & # 257 ; m. Ja atbild & # 275 ; T nepareizi, karti & # 326 ; u P & # 257 ; rvieto uz pirm & # 257 ; nodal & # 299 ; juma beig & # 257 ; m.P & # 257 ; riet pie tre & # 353 ; & # 257 ; nodal & # 299 ; juma. Apstr & # 257 ; vitamin D & # 257 ; T & # 257 ; s karti & # 326 ; as, kuras nav aiztiktas vismaz 6 dienas. Ja atbild & # 275 ; T pareizi, karti & # 326 ; u P & # 257 ; rvieto uz ceturt & # 257 ; nodal & # 299 ; juma beig & # 257 ; m. Ja atbild & # 275 ; T nepareizi, karti & # 326 ; u P & # 257 ; rvieto uz pirm & # 257 ; nodal & # 299 ; juma beig & # 257 ; m.L & # 299 ; dz & # 299 ; Gb apstr & # 257 ; vitamin D & # 257 ; atliku & # 353 ; os nodal & # 299 ; jumus. Ja uz jaut & # 257 ; jumu atbild & # 275 ; T pareizi, karti & # 326 ; a nok & # 316 ; & # 363 ; st n & # 257 ; kamaj & # 257 ; nodal & # 299 ; jum & # 257 ; ( no piekt & # 257 ; nodal & # 299 ; juma T & # 257 ; tiek iz & # 326 ; emta no kartot & # 275 ; Ka ) , ja Ne & # 8211 ; karti & # 326 ; a nok & # 316 ; & # 363 ; st pirmaj & # 257 ; nodal & # 299 ; jum & # 257 ; .

& # 352 ; & # 299 ; metode nodro & # 353 ; ina gadiem ilgu pieeju ITA saglab & # 257 ; tajai inform & # 257 ; cijai.4.z & # 299 ; m & # 275 ; jums.

M & # 257 ; degree Celsius & # 299 ; bu kartot & # 275 ; Ka.

Izmantot & # 257 ; literat & # 363 ; Ra1. Stangl W. Werner Stangls Arbeitsbl & # 228 ; tter:& # 183 ; & # 220 ; berblick Ged & # 228 ; chtnismodelle ;& # 183 ; Struktur und Funktion des Ged & # 228 ; chtnisses ;& # 183 ; Das Vergessen ;& # 183 ; Lernen und Ged & # 228 ; chtnis ;Ged & # 228 ; chtnistraining, Ged & # 228 ; chtnishilfen, Ged & # 228 ; chtnistricks.

hypertext transfer protocol: //paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/Arbeitsblaetter.

html2. Jorde A.Methode diethylstilbestrols zeitgesteuerten Auswendiglernenshttp: //paedpsych.jk.

uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/LERNTECHNIKORD/Auswendiglernen.html3. Klein K-M.Das Kurzzeitged & # 228 ; chtnis hypertext transfer protocol: //www.psychologie.

uni-bonn.de/allgm/projekte/dfg_arb/kzg.htm4. Bredenkamp J.

, Klein K-M.Strategien und Arbeitsged & # 228 ; chtnis eines Rechenk & # 252 ; nstlers http: //www.psychologie.uni-bonn.de/allgm/projekte/DFG_arb/rechenk.htm