Last updated: August 10, 2019
Topic: Essay database
Sample donated:

InledningenJag kommer bygga ett land som jag känner att jag själv skulle kunna leva i , ett land där jag tror att människor skulle vilja besöka om det fanns på riktigt och för att jag ska kunna göra det så kommer jag som metod för uppgiften använda mig utav av material  som internet, två litterära böcker samt kunskapen som jag har fått lära mig  under dessa åren på gymnasiet.Mitt LandStatsskickMitt Land ska vara en demokrati där människor som är 18 år och över  ska ha rätten till att rösta på det parti eller politiker som ska representera dom och det kommer gå ut på att dom eller det partiet som har mest röster av det folket har röstat är dom som får bestämma men det kommer finnas ett grundlag i mitt land och det är att makten som politikerna får ska aldrig användas mot människors mänskliga rättigheterna. Men det så menar jag att man får inte förtrycka människor som har röstat på något annat parti eller som tycker annorlunda, alla i mitt land ska ha rätt att tycka och tänka som dom vill. (Informationsverige, Vad är demokrati, 2017)I Sawansa är det  viktigt att statsskicket inte kraschar med dom mänskliga rättigheterna det är viktigt att befolkning är medveten om sina rättigheter och använder dom. Genom att del i folkomröstningar så väljer individen att använda sin frihet,rättighet och makt.Kvinnor upp till 60 år använder sin rösträtt mer än vad män gör men efter 60 år så är det tvärtom (Studentlitteratur, 2016, Samhällskunskap 1, Ett hållbart samhälle, s. 35).Hur bestäms vem eller vilka som ska ha makten?I en monarki finns det en familj som består av kung, drottning mm. Monarki innebär att ledaren sitter i makt en hel livstid och inte under en kortare period och att tronen går i arv. Detta innebär att styret ligger i kungafamiljens makt.Sverige har en monarki, det är demokrati som styr landet men samtidigt så har regeringen och statsministern den övergripande makten. Kungafamiljens makt är inte så mycket men det förändrar inte att landet är en monarki. Det finns 29 länder i världen idag som har en monarki men i flesta länder så har inte kungen mycket makt (republik.nu, Vad är och innebär demokrati, 2017).Makten i landet ligger hos statsministern och regeringen tillsammans med monarki. Detta innebär en parlamentarisk folkstyre. Länder som inte har monarki har presidenten dessa uppgifter som statsministern och regeringen har. Den personen är oftast folkvald. Den personen som är folkvald har oftast mer makt än vad kungen och drottningen har. Systemet vi har i det här landet är semipresidentialism då statschefen är vald av befolkningen i landet och regeringschefen är en annan person (Bretzer, Sveriges politiska system, s. 60, 2011).Statsskicket är svårt att bestämma för om man skulle fråga sig att om det är värt att låta en kung att till exempel att göra rätta besulten för hela landet eller så ska man låta befolkningen göra det därför har jag bestämt att statsskicket i landet ska vara folkstyrt i grunden det gör också det blir lättare med allting då befolkningen röstar som sagt för det partiet som representerar befolkningens egna politiska ideologi och det är därför mitt land ska vara ett demokratiskt land då det är det bästa sättet för min befolkning att kunna ha åsikter och kunna ge förslag samt få sina röster hörda samt så jag tycker jag också detta är det bästa lämpade sättet för mitt land att kunna fatta beslut. (so-rummet,så styr sverige, 2017) . Hur fördelas makten? & Dess ideologierI landet så kommer det finnas folkval varje fjärde år och det kommer avgöra vem eller vilka partier  som ska få makten men  makten kommer fördelas genom folkets röster så beroende hur befolkningen har röstat så kommer dom olika vinnande politikerna eller partier representeras av det antalet röster som dom har fått och det innebär att utifrån den mängd av röster man har så får man i en regering man rättigheterna att företräda den mängden och dem besluten som tas fattas utifrån majoritet vilket betyder desto mer röster desto mer människor i regeringen och som sagt det viktigaste är att människors åsikter representeras utifrån dom partier man har röstat på och det är den enda anledningen till varför regeringen existerar. Utrikespolitik (EU, FN exempelvis)       Mitt land kommer vara med i EU vilket jag anser är viktigt då dom har regler som jag anser är bra och som hjälper mitt land att växa det gör också att mitt land kan känna sig sig säkrare då det finns många länder som är med i eu vilket gör att det finns regler man följer i eu och det minskar risken till att krig skulle uppstå då eu´s mål är att kunna bevara freden mellan alla länder som är med men samtidigt öka den säkerheten vilket jag tycker spelar en stor del för mitt land då eu står också för mänskliga rättigheter och deras friheter vilket spelade en stor del till varför jag la  landet med i eu, eu är också världens största handelspartner vilket gör att dom har ett stort inflytande i allt som sker så om till exempel ett land skulle attackera oss då kommer alla länder som är med i eu ställa upp och ge mig  tillbaka mitt lands stabilitet så mitt land känner sig väldigt mer säkrare i eu. (europa.eu, utrikes-säkerhetspolitik,2017) Mitt land är militärt alliansfritt och det innebär att mitt land ansvarar för sitt egna  försvar  men också så  är mitt land neutral det innebär att om två länder är i ett konflikt så kommer inte mitt land att sälja vapen eller någon typ av krigsmateriel det har funkat för länder som t.e.x Sverige under andra världskriget så jag tror att detta skulle också hjälpa oss för att det är bättre att inte blanda sig i när två länder är i konflikt vilket gör också det påverkar inte mitt land men om eu skulle vilja att alla länder i eu  skulle vara med och hjälpa till då hade mitt land hjälpt till för att dom länder hade gjort samma sak för mig. (säkerhetspolitik.se,militär alliansfrihet,2017)Kapitel 3 ( motivera och reflektera kring dina val)Jag tycker att alla människor ha rätt till att göra sig hörda vilket var en stor del till varför jag valde att landet skulle vara ett demokratiskt land samt  att människor i landet ska ha sina mänskliga rättigheter vilket har funkat i sverige så jag tyckte att det hade funkat för mitt land också för att det viktigt att alla sina rättigheter och har rätt att vara sig utan att behöva sig hotade och har rätt till sin åsikt vilket dom gör när dom får rösta. Därför jag valde igenom att det finns en statsminister och regering så finns finns det olika politiska partier som representerar folkets röst samt man måste vara 18 kunna rösta var en ide som jag fick från andra länder vilket jag också tyckte passade till mitt för att när man är 18 så har man blivit en vuxen person därför tycker att  det var rimligt att man skulle vara 18 år för att kunna rösta. Dom flesta valen jag gjorde baserade utifrån hur sverige som land är uppbyggt eftersom Sverige är ett bra land att bo iallafall utifrån mitt perspektiv då jag som liten kom till sverige som liten och har verkligen upplevt hur olika länder fungerar så har upplevt  att Sverige  som land fungerar bäst där alla har sina rättigheter som att gå i skolan , har rätt till att rösta , ett land som där politiker verkligen bryr sig om sitt egna folk , vilket där jag är ifrån är det inte likadant och därför valde att landet skulle vara ett monarki samt ett demokratiskt land.  Fördelen blir då till exempel att det större antalet röster på det som känns bäst och nackdelen är att  det kan hända att det folkets röst (partiet)  som vinner inte alltid det bästa då har man ändå chans att rösta om efter några år samt att grund regeln om mänskliga rättigheter finns kvar för alltid i mitt land och ingen kan ändra på den. Jag valde att mitt land  skulle vara neutral för jag känner att det inte då skapar nått problem med något annat land att om landet är neutral då undviker landet problem vilket som sagt var en stor del till varför sverige som land klarade sig under andra världskriget och jag kände att om det kunde funka under en av historiens största händelser så kommer det funka för mitt land  men också jag valde att om eu behövde hjälp så  skulle vi hjälpa dom min anledning till detta beslut var för att jag tycker att eu hjälper mitt land och andra länder vilket funkar och inte startar bråk mellan dom länder som är med i Eu.