Nu ska jag presentera mitt arbete om en film som heter”The Wave”.

Filmen handlar om en skolklass som börjar följa sin lärare somsedan blir deras ledare. Allting eskalerar ganska fort och sprider sig i restenav skolan. Man gjorde ett test på dessa elever och valde att göra en så kalladgrupp vid namn “The Wave”. Allting började under en vanlig lektion därsamtalsämnet var Tyskland och Nazisterna. Klassen undrade varför tyskarnadödade miljontals judar, varför de ansåg att de inte visste något om morden ochvarför de gick med i den nazistiska gruppen. Läraren vid namn Mr. Ross kundeinte själv svara på dessa frågor men valde att införa ett experiment. Han lyckadesfå ungdomarna in i gruppen och påbörjade sitt experiment där han utnyttjadealla situationer så gott som möjligt.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

För att gå in djupare i karaktärerna i filmen så harjag valt att prata om Robert, som var en mobbad elev där många i klassen tyckteilla om. Personer som är mobbade är oftast lättast att bjuda in till en gruppför att de inte har någon att vara med samt att de saknar gruppkänslan. Efteratt Mr.

Ross fått gruppen att bli större fick Robert plötsligt en helt ny platsi gruppen, hans status blev höjd och han fick mer makt. Detta betydde då attalla var lika i gruppen och han skulle aldrig behöva känna sig ensam längre fördet hade alltid funnits folk där för honom. Mr.Ross valde att fortsätta sittexperiment och efter ett tag så började han att dela ut olika roller i gruppen,precis så gjorde även Adolf Hitler. Alla i gruppen kände sig behövda, speciellasamt unika vilket gjorde att fler och fler ville gå med i gruppen.

Närgrupperingarna började ta plats så ville Robert hjälpa till så mycket att hanville vara en vakt åt Mr.Ross, och han valde självklart att utnyttjasituationen. Det som sker därnäst är att Robert klättrar ännu längre upp påplatserna och blir den som är närmst Mr.Ross, vilket skulle innebära mer ansvarsamt nytt beteende för honom.

Allt detta som börjar hända kan man ta ett tydligtexempel från Rosenthals experimentet vilket säger åt oss att “allt som man trorska ske kommer med stor sannolikhet att hända”. Ett exempel på det kan vara närman ska göra en operation, känner man att det kommer göra ont i förväg såkommer man att ha ont under hela perioden även om läkaren inte börjatoperationen. Det är alltså omedvetna signaler som hela tiden skickas ut.

Detsom sker nu kan bero på att Robert aldrig haft hög makt samt status vilketinnebär att han kommer bli indragen lättare i olika grupper, precis som Hitlervar. Det som gjorde Hitler unik och mäktig var hans parti, som dödade massor avmänniskor där han tog hjälp av människor precis som Robert, folk som kände sigutanför och hotade av andra människor. Dessa människor kunde varken gå urgruppen senare om de skulle känna att det var ett fel beslut, för då skulle dekunna bli mördade och i olika grupper så skyddar man oftast sina medlemmar frånatt höra negativa ord om just sin grupp vilket gör att man endast spriderpositiva ord vilket blir i slutändan ren propaganda, och skulle det uppkommamedlemmar som inte beter sig samt bryter mot normen så finns det stor chans attbli utslängd. I filmen så fanns det så kallade övervakare somkollade att alla i gruppen höll regler och när gruppen började växa så varövervakarna tvungna att kolla över hela skolan, fler elever började känna sigutanför och därför valde fler att gå med i gruppen “Wave” just för att mångaföll för grupptrycket. När det finns många människor som gör en sak så är detofta att andra inte vill stå ut från mängden vilket gör att man gör likadant.

Detta kan kopplas till det så kallade asch experimentet där människorna itestet ljög just för att inte sticka ut i mängden. I detta fall är det dockinte alla som går in i grupptrycket, en tjej valde att gå ur gruppen och insågatt allting var fel. Man valde att ge henne ett enkelt svar, hennes pojkvän vartvungen att gå emot henne då gruppen påverkat honom och de fick honom att slå henne.I filmen så kunde vi även se hur läraren förändrades,från att vara normal och en snäll lärare blev han en auktoriserad samt striktlärare. Detta såg man på hans kroppsspråk då han hela tiden var rak i ryggen samtatt han ändrade sin klädstil, hans röst blev starkare då han talade högre änvanligt vilket gjorde att eleverna började lyssna på honom. Han fick alla atttro på honom vilket Hitler också gjorde, han gjorde sig helt enkelt viktig, däreleverna såg upp till honom och ville inte att någon utanför gruppen skullenedvärdera honom.Denna filmen har även mycket gemensamt och påminnerväldigt mycket om Elliots experiment, där man delade in en klass i två grupperoch fick den ena gruppen till att vara bättre än den andra, efter ett tagbörjade barnen i den bättre gruppen att reta den sämre gruppen. I dettasammanhang kan man i princip säga att filmen och Elliots experiment går ut påsamma sak, att det är lätt att manipulera andra människor och få dem att tro påsamma sak som dig själv.

Då kan man ställa sig en fråga, hur kan en person låtasig bli manipulerad samt ge upp hela sitt liv bara för att vara med i en grupp?Kan det bero på att man aldrig varit något i en “grupp” eller att man kanskealdrig haft större makt över människor? Många går med i grupper just för att fåen bättre känsla om sig själva, kunna få en annan sorts familj som man kan litapå och kunna känna tillit till. Detta kan få en att bli mer speciell samt kännasig mycket bättre än andra människor just för att man är med i en grupp, manvet att det alltid kommer att stå någon bakom sin rygg. Det finns även folk somvill ha en förändring i livet vilket kan bero på någon händelse i livet somfått dem att ändra sig, dock är hjärntvätt en utav de största orsakerna tillatt man går med i en grupp.