Last updated: July 25, 2019
Topic: Essay database
Sample donated:

Taxa de inscriere: 250 Euro, platibili in lei la cursul BNR al zilei Documente necesare pentru inscrierea la examenul de licenta:- cerere-tip de inscriere la examen;- lucrarea de licenta, insotita obligatoriu de referatul coordonatorului/indrumatorului stiintific care va cuprinde aprecieri asupra continutului lucrarii si propunerea de notare a acesteia, exprimata printr-o singura nota, in intervalul 1-10, numar intreg (formular tip);- formular de confirmare a inregistrarii electronice a continutului lucrarii de licenta in baza de date creata la nivel institutional (formular tip *);- certificat de nastere, in copie legalizata;- certificat de casatorie, in copie legalizata (unde este cazul);- declaratie olografa privind originalitatea lucrarii de licenta (formular tip);- diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original;- adeverinta eliberata de facultate din care sa rezulte calitatea de absolvent a candidatului, cu precizarea promotiei, specializarii absolvite, duratei de studii si a formei de invatamant;- certificat de competenta lingvistica;- suplimentul la diploma/foaia matricola/situatia scolara eliberata de facultate- 3 fotografii color marime 3×4 cm;- chitanta de plata a taxei de examen stabilita de Senatul Universitatii;* – formularul se printeaza de catre candidat, la sfarsitul procesului de incarcare a lucrarii in baza de date electronica, la Sala E-Library (parter Corp B).Lucrarea de licenta trebuie sa fie integral cuprinsa intr-un singur fisier cu marimea de maxim 50MB (coperta, prima pagina, cuprins, continut, bibliografie, anexe). Este recomandata utilizarea fisierelor de tip pdf (sunt acceptate si fisiere doc, docx sau rtf). Incarcarea in baza de date se face prin intermediul paginii de web www.rau.ro, sectiunea”Examene de Licenta->Incarcare materiale in format electronic”.Actele se prezinta in dosar plic cartonat.