Kårstø rørledningen Europipe II til Dornum i

KårstøKårstø-anlegget iRogaland er den største i Europa av sitt slag. Anlegget er en viktig nøkkelrolle ibåde transport av gass samt behandling av gass og kondensat/lys olje frasamtlige viktige områder på norsk sokkel. Det errundt 800 ansatte på Kårstø og de har yrker som Prosessoperatør, Laboratorietfaget, elektriker, Transport og Logistikk og rørlegger.Kårstø harblitt en viktig kilde for Tysvær og Haugalandet. Det er mange […]

Read More

Clinical Assessment Essay

Mr. and Mrs. Lawson brought their 4-year-old adopted girl. Clara. to see Dr. Mason. a head-shrinker. Clara was polite in recognizing Dr. Mason. but did non smiling and kept her gaze down as she took a place. Mr. and Mrs. Lawson sat following to Clara and began explicating their concerns. They described Clara as a […]

Read More

The Swimmer Essay

Within John Cheerver’s. The Swimmer we can larn a batch about life picks and precedences. Cheerver demonstrates the consequence of societal standing in the novel through the eyes of the chief character Needy. Needy has let his societal standing overpower him. which finally leads him to a life without societal activity. Cheerver efficaciously communicates his […]

Read More